Brabantse Open Kerken Dag

Op tweede pinksterdag, maandag 10 juni, wordt voor de tweede keer een Brabantse Open Kerken Dag gehouden. Net als twee jaar geleden, toen voor de eerste keer met groot succes dit evenement werd georganiseerd, is deze Open Kerken Dag bedoeld om zoveel mogelijk mensen met kerkgebouwen te laten kennismaken. Alleen door een kerkgebouw te leren kennen kan er gezamenlijk voor worden gezorgd dat ze voor de toekomst behouden blijven.

Als gevolg van de ontkerkelijking komen steeds meer kerkgebouwen leeg te staan. Daar moet een nieuwe toekomst voor gevonden worden. Tegelijk blijven veel kerken ‘in functie’ als godshuis. Wat de bestemming ook is, kerkgebouwen vormen in veel dorpen en stadswijken het belangrijkste materieel erfgoed en herkenningspunt. Er is vrijwel niemand die wil dat deze gebouwen verdwijnen. Maar om daar zorg voor te kunnen hebben is het nodig kerken beter te leren kennen.

Precies daar richt de tweede Brabantse Open Kerken Dag zich op. Deelnemende kerken, herkenbaar aan een speciale vlag, zetten de deuren open en heten iedereen welkom. Nogal wat kerken organiseren speciale programma’s zoals rondleidingen en exposities. Zo ging het twee jaar geleden met de eerste Brabantse Open Kerken Dag ook. Dat was een groot succes dat vroeg om een vervolg. Vond de eerste keer alleen nog in Brabant plaats, dit keer doen ook de Zeeuwse katholieke kerken mee aan de Zeeuwse Open Kerken Dag.

Voor het organiseren van de tweede Open Kerken Dag is een stichting opgericht. De voorzitter is Lilian Grootswagers uit Kaatsheuvel, Europees specialist in het herbestemmen van kerken. Zij is lid van de Brabantse Hoeders, initiatiefnemer van de eerste Brabantse Open Kerken Dag. Deze organisatie is in de stichting vertegenwoordigd, samen met de bissommen Den Bosch en Breda en de PKN. Samen organiseren ze de tweede Open Kerken dag.

www.openkerkenbrabant.nl