ALV VKB afdeling Utrecht

Op maandagavond 19 maart 2018 hoopt de VKB afdeling Utrecht haar Algemene Ledenvergadering te houden in de Vredekerk te Soesterberg. Dit betreft de reguliere jaarvergadering waarin o.a. de jaarstukken worden goedgekeurd en bestuursleden worden (her)benoemd.