Algemene ledenvergadering van de VKB

Zaterdag 11 mei 2019
In het Kruispunt te Amersfoort-Vathorst
Van 9.30-14.00 uur.

(1) Jaarvergadering met daarin belangrijke voorstellen voor een statutenwijziging in verband met verandering van de verenigingsdemocratie van de VKB. Leden hebben reeds een vooruitnodiging ontvangen, met de statutaire en reglementaire stukken die aan de orde zullen komen. De definitieve uitnodiging, met ook de aanmeldingsformulieren en de jaarstukken over 2018, worden nog nader verstuurd in april.

(2) De VKB-lezing is dit jaar gewijd aan het thema ‘Beleid voor gebouwen’. Er wordt door Jos Aarnoudse en Peter de Wit een presentatie gegeven over ‘Bouwstenen vanuit de VKB voor een protestantse visie op het kerkgebouw anno 2019’. Daarop zal Frank Strolenberg van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitgebreid reageren vanuit het perspectief van de RCE.

(3) Ook is er de uitreiking van de VKB Mercer-Marsh-Award. Dit jaar worden inzendingen ingewacht die te maken hebben met pro-activiteit (op tijd nadenken over) en een mogelijk gebouwenvraagstuk in de plaatselijke kerkelijke gemeente. In dit nummer van Kerkbeheer staat een specifiekere uitnodiging en omschrijving voor de inzendingen.