Algemene ledenvergadering provinciale afdeling Friesland

Algemene ledenvergadering afdeling Friesland op 25 maart in de: Kurioskerk, Julianalaan 38, 8912 AA te Leeuwarden.

Aanvang: 19.30 uur

Voor deze ledenvergadering is Ds. W. Beekman, vanaf 2019 de nieuwe classispredikant in Friesland, uitgenodigd om ons bij te praten over de nieuwe classisindeling, die vanaf 2019 is ingegaan. Ds. Beekman zal uitleg geven over de veranderingen die de nieuwe situatie met zich meebrengt. Ook zal hij zijn visie geven op de ontwikkelingen in de kerkelijke gemeenten in Friesland en dan met name over de materiele kant van het kerk zijn.

Tot ziens op 25 maart a.s. in de Kurioskerk te Leeuwarden.