Algemene ledenvergadering provinciale afdeling Friesland

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 19 maart in de Kurioskerk, Julianalaan 38,8912 AA te Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur.

Voor deze vergadering hebben zijn Ds. L.O. Giethoorn en ouderling kerkrentmeester de heer Stuursma uitgenodigd om te spreken over: Het rapport Kerk 2025 De vrijblijvendheid voorbij – voorbij de vrijblijvendheid. De kerk krimpt. Dit komt tot uiting op verschillende manieren. Het ledental loopt terug, overal is het lastiger om ambtsdragers te vinden en met het afnemen van het ledental worden ook de beschikbare middelen minder. De problemen die hiermee samenhangen beperken zich niet tot een of twee gemeenten, maar is provincie-breed tastbaar en overstijgt de grenzen van gemeenten. Hoe kunnen we als plaatselijke gemeente en als kerk in breder verband hiermee omgaan? Niet alleen in materiele, maar ook in spirituele zin. Met deze achtergrond is in de beleidsplannen van de classicale vergaderingen in Friesland reeds opgenomen dat samenwerking van gemeenten zal worden gestimuleerd. Hoe kunnen (willen) we hieraan gezamenlijk concreet gestalte geven? En welke kansen biedt de geschetste problematiek?