Erelidmaatschap toegekend aan Mr. Peter A. de Lange

“De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk (VKB) is een vereniging van onderscheidingen” zei landelijk VKB- voorzitter Cor de Raadt in zijn toespraak afgelopen vrijdag op het symposium in de Domkerk. Er zijn diverse VKB onderscheidingen, zoals het gouden insigne of de erepenning. De hoogste onderscheiding echter, is de onderscheiding van het erelidmaatschap. Het erelidmaatschap wordt toegekend aan personen binnen de VKB die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Peter de Lange was ruim 13 jaar landelijk voorzitter van de VKB en Cor de Raadt verleende, namens het hoofdbestuur van de VKB, aan Peter de Lange het erelidmaatschap. Tijdens het symposium 'van kerk naar samenleving en weer terug'* nam de VKB afscheid van Peter de Lange. De VKB heeft, naast Peter de Lange nog twee ereleden: dhr. Gijp van Soest en dhr. Dirk Bijl. *Inhoudelijke informatie over het symposium kunt u terug vinden in het januari nummer van Kerkbeheer.