De betekenis van zoiets als privacy-wetgeving voor ons kerk-zijn

In maart en april hield drs. Jos Aarnoudse een verhaal op de jaarvergaderingen van VKB Gelderland, VKB Utrecht en VKB Brabant-Limburg.

Je kunt naar nieuwe privacyregels kijken als ‘corvee’. Weer iets om je aan te moeten houden. Natuurlijk is het dan van belang dat je op de hoogte bent en ook als kerkrentmeesters en kerkbestuuur weet wat je te doen staat. Dat kwam zeker aan bod, maar Jos Aarnoudse stak 17 en 19 maart en 11 april een spaatje dieper.

Wat betekenen de veranderende ontwikkelingen in onze cultuur, aangedreven door de digitale revolutie, voor ons kerk-zijn? Hij probeerde zoiets als privacy-wetgeving in een breder kader te plaatsen en probeerde met de aanwezigen in Oosterbeek, Soesterberg en Wijk en Aalburg na te gaan wat dit voor hedendaagse kerkopbouw betekent.

Zie voor het hele verhaal hier.