Cursus voor kerkrentmeesters in Noord-Holland

Na de succesvolle cursus in 2015 organiseert de VKB afdeling Noord-Holland opnieuw een algemene cursus voor beginnende en ervaren kerkrentmeesters. Ook voor hen die kerkrentmeester willen worden is dit een ideale start. Doel is dat de deelnemers aan het einde van de cursus weten wat de taken zijn van het college van kerkrentmeesters, hoe het college werkt en hoe het zich verhoudt tot de kerkenraad. Zo mogelijk komen ook op handen zijnde wijzigingen in de ordinanties in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland aan bod.

Veel interactie en goede toerusting
De cursus draagt een interactief karakter: er is veel ruimte voor discussie, vragen aan de cursusleiding en het uitwisselen van ervaringen. Als cursusmateriaal dient een uitgebreide werkmap en de vernieuwde Handleiding Kerkrentmeester, uitgegeven door de VKB. De cursus wordt gegeven door een professional van de Protestantse Kerk in Nederland, de heer Willem Vliek, die ook in 2015 de cursus kerkrentmeester verzorgde.

Plaats, datum en aanmelden (ruimte is beperkt)
De cursus omvat 3 avonden: 27 september, 4 oktober en 11 oktober. De avonden starten om 19.30 uur en worden uiterlijk beëindigd om 22.00 uur. De cursus wordt gehouden in de Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 15 te Beverwijk.

Aanmelden
Aanmelden kan bij de secretaris van de afdeling Noord-Holland van de VKB door een e-mail te sturen aan vkb.afd.nh@gmail.com met als onderwerp ‘KRM cursus 2017 VKB-NH’. Wilt u ook uw (wijk)gemeente vermelden en eventueel het aantal jaren dat u kerkrentmeester bent? De kosten bedragen € 35,- per deelnemer voor de 3 avonden, inclusief het cursusmateriaal en consumpties. Na inschrijving ontvangt iedere deelnemer een factuur op naam met daarin de betaalgegevens.

Wees er snel bij, want het aantal deelnemers is beperkt tot 25!