Cursus meerjarenbegroting in Capelle aan den IJssel

De provinciale afdeling van de VKB in Zuid-Holland organiseert, samen met de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een cursus meerjarenbegroting opstellen en onderhouden.

Belangrijk instrument voor kerkrentmeesters
Voor iedere solvabiliteitsverklaring wordt een meerjaren-begroting gevraagd. Maar, de meerjaren-begroting is ook een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in het financieel perspectief van uw gemeente op langere termijn. Kortom, een essentieel element voor uw werk als kerkrentmeester. Na de succesvolle basiscursus kerkrentmeester organiseert de provinciale afdeling Zuid-Holland daarom de cursus meerjaren-begroting. Aan de orde komen onder andere: vertaling van het beleidsplan naar financiële cijfers, trends in personeels- en andere kostensoorten, het meerjarenonderhoudsplan en de ontwikkeling van het ledental.

Praktische invulling tijdens twee cursusavonden
De cursus heeft de vorm van workshops, zodat niet alleen de theorie overgedragen wordt maar vooral de praktische uitwerking geoefend kan worden. Cursusleider is de heer Gerrit Oosterwijk, financieel deskundige, werkzaam bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De cursus wordt gegeven op (dinsdag) 3 oktober en 10 oktober 2017, om 19.30 in de Nieuwe Westerkerk, Valeriusrondeel 670, Capelle aan den IJssel.

Kosten en aanmelden
De kosten bedragen € 25,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal en consumpties. Aanmelden kan bij cursusleider Gerrit Oosterwijk via mailadres g.oosterwijk@protestantsekerk.nl Meld u snel aan, want het aantal deelnemers is beperkt tot 25!