Contact

Contactgegevens

 • Centraal Bureau van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN
  Bezoekadres: Nic. Maessingel 271 D - 3311 KS Dordrecht
  (in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")
  Postadres: Postbus 176 - 3300 AD Dordrecht
  Telefoon: 078-639 36 66
  e-mail: info@kerkrentmeester.nl

  Bankrekeningen:
  Rabobank 10.29.38.865 (IBAN:NL17 RABO 0102 9388 65; BIC: RABONL2U)
  ING Bank 10.99.78 (IBAN:NL13 INGB 0000 1099 78; BIC: INGBNL2A)

  KvK nummer: 40322114
  RSINnr.: 1952134

Contactgegevens provinciale afdelingen:

Drenthe

Dhr. Y. Postuma
0592-612413
ype.postuma@hetnet.nl
 Noord-Holland

Dhr. R. Holstvoogd
072-5898277
r.holstvoogd@kerkrentmeester.nl

Friesland
Mevr. M. Burggraaff-Wondaal
0517-390303
m.burggraaff@kerkrentmeester.nl

Overijssel en Flevoland
Dhr. C. van Ramshorst
0529-456572
keesvanramshorst@kpnmail.nl

 

Gelderland
Dhr. B. Veerbeek
026-4953070
b.veerbeek@kerkrentmeester.nl
 
Utrecht
Dhr. P.E. Veldhuizen
0343-561433
p.veldhuizen@kerkrentmeester.nl
Groningen
Dhr. R. de Vries
06-51505505
r.devries@kerkrentmeester.nl
 
Zeeland
Dhr. L.M. Moerland
0166-602720
l.moerland@kerkrentmeester.nl
Noord-Brabant en Limburg
Dhr. C.W. van Tilborg
0183-442570
c.vantilborg@kerkrentmeester.nl
Zuid-Holland
Dhr. C.W. de Jong
0184-617557
vkb.zuidholland@solcon.nl