ANBI-convenant Belastingdienst en CIO

Belastingdienst tekent convenant met kerkgenootschappen

Vrijdag 15 december hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst een hernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend. In dit convenant zijn opnieuw afspraken gemaakt over het toezicht in het kader van de regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's).

Bij een Algemeen Nut Beogende Instelling dient het bestuur en het financieel beheer aan bepaalde voorwaarden te voldoen. In het convenant is een aantal verduidelijkingen opgenomen voor de positie van de kerkgenootschappen. Er zijn in het bijzonder nadere afspraken gemaakt over het systeem van toezicht. Hierdoor wordt de Belastingdienst geholpen bij de handhaving.

De belastingdienst noemt dit ‘horizontaal toezicht’. Het vorige en het nieuwe handhavingsconvenant van de Belastingdienst met het CIO past in het beleid van dit horizontaal toezicht waar de Belastingdienst met verschillende maatschappelijke doelgroepen naar streeft. De Belastingdienst en het CIO zijn tevreden over de tot op heden bereikte resultaten en gaan om die reden graag een hernieuwde samenwerking aan.

Wat is het CIO eigenlijk?

Bij het CIO zijn dertig kerkgenootschappen aangesloten. Zie voor meer informatie op de website van het CIO. De dertig kerkgenootschappen vertegenwoordigen in totaal ongeveer zeven miljoen kerkleden. Het CIO, de naam zegt het al, is het interkerkelijke orgaan dat contact onderhoudt met de overheid en met de politiek, waar het de positie van de kerkgenootschappen in de samenleving betreft.

Wat betreft de ANBI-regeling heeft ieder kerkgenootschap dat onder de werking van het gesloten convenant valt, een zogeheten groepsbeschikking ontvangen. Hiermee worden de administratieve lasten voor de kerken beperkt. Lokale kerkbesturen hoeven immers geen afzonderlijke ANBI-beschikking aan te vragen. Door een ANBI-beschikking kan een kerkgenootschap gebruik maken van de fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Het gaat dan om zaken als de fiscale aftrekbaarheid van giften en vrijstelling van successie- en schenkingsrecht.