ALV 11 mei 2019

Zaterdag 11 mei wordt D.V. de Algemene Ledenvergadering van de VKB gehouden. Ook is er een belangrijk inhoudelijk programma. De tweede VKB-lezing gaat over 'Bouwstenen vanuit de VKB voor een protestantse visie op het kerkgebouw anno 2019'. Ook vindt er de uitreiking plaats van de VKB Mercer-Marsh Award 2019 (thema gebouwen). Zie voor info en inzending Award hier.

Bijgaand vindt u programma en de vergaderstukken. De colleges van kerkrentmeesters van leden van de VKB ontvangen per post een officiële convocatie, inclusief in te vullen geloofsbrief. Deelname moet worden opgegeven in verband met de catering.

Ook alle relaties van de VKB zijn uitgenodigd, met name voor het tweede deel van het programma. Gasten die de morgen willen bezoeken zijn welkom, maar graag ook opgeven.

Opgeven kan via: info@kerkrentmeester.nl of via het opgaveformulier.

Vergaderstukken:

ALV uitnodigingsbrief
ALV agenda
ALV verslag ALV 2018 
ALV jaarverslag 2018
ALV introductie statutenwijziging
ALV statuten
ALV huishoudelijk reglement
ALV afdelingsreglement
ALV directiestatuut
ALV redactiestatuut