Aanvragen instandhoudingssubsidie 2018

Eigenaren van rijksmonumenten (die niet primair bestemd zijn voor bewoning) kunnen tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanvragen. De Subsidieregeling instandhouding monumenten is bedoeld voor het planmatig in goede staat houden van een monument. Dat betekent voornamelijk onderhoud, zoals schilder- en herstelwerk. 

In 2017 is 57 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de instandhouding van gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten. Met het geld helpt het Rijk eigenaren hun monument sober en doelmatig te onderhouden. Regelmatig en goed onderhoud voorkomt dure restauraties.

Vastgestelde uitvoeringsrichtlijnen
Om goed onderhoud te garanderen, verbindt de Rijksdienst richtlijnen aan het toekennen van de subsidie. Deze kwaliteitsrichtlijnen helpen eigenaar en vakman om de juiste materialen en producten, technieken en werkwijzen te gebruiken. De Rijksdienst stelt alleen eisen aan de uitvoering van het werk. Alle De uitvoeringsrichtlijnen zijn te vinden op monumenten.nl.