€ 60 miljoen voor restauraties grote monumenten

Het ministerie van OCW werkt (samen met partners) aan de vormgeving van een subsidieregeling voor grote rijksmonumenten. De regeling is bedoeld om grote rijksmonumenten te restaureren, te verduurzamen en toegankelijker te maken. In totaal wordt er € 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. De aanvraagperiode voor de subsidie sluit op 15 september. 

Uitgangspunt is dat deze regeling niet concurreert met de al bestaande regelingen. Daarom is gekozen voor grote restauraties waarvan de subsidiabele kosten minimaal € 2,5 miljoen bedragen (op basis van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten). De minister stimuleert hiermee dat er naast restauratie ook geïnvesteerd wordt in duurzaamheid en toegankelijkheid. Lees het gehele bericht hier: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-restauratie-grote-rijksmonumenten/nieuws/2019/03/06/60-miljoen-voor-restauraties-grote-monumenten

.