Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

De kerkrentmeester en de vrijwilliger

Vrijwilligers en kerkrentmeesters kunnen niet zonder elkaar. De kerkrentmeester geeft uitvoering aan de beleidsvoornemens van de kerkenraad en wordt daarbij ondersteund door vrijwilligers. Maar, wat is hun verhouding tot elkaar? Ze zijn beide vrijwilliger, hebben beide liefde voor de plaatselijke gemeente. Dient hun verhouding op papier worden vastgelegd of mag het iets minder formeel? Lees meer  

Cursus: 'De kerkrentmeester als leidinggevende'

Op het vernieuwde Hydepark te Doorn wordt de cursus ‘de kerkrentmeester als leidinggevende’ georganiseerd. De cursus duurt 4 dagdelen en vindt plaats op 28 september en 12 oktober 2016. De cursus vindt plaats op initiatief van het PCTE, het opleidingscentrum van de Protestantse kerk. De VKB vindt toerusting van kerkrentmeesters belangrijk en attendeert haar leden daarom op deze cursus. Lees meer  

College van kerkrentmeesters ontvangt OZB-aanslag

In het voorjaar van 2016 ontving het bureau van de VKB in Dordrecht een bericht van een oplettende kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters van een Utrechtse gemeente ontving een OZB-aanslag voor het kerkgebouw. Onterecht, concludeerde de kerkrentmeester en maakte met succes bezwaar. Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 3300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl