Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Nieuwe website toont schoonheid protestantse kerken

Eind juni is de website www.protestantsecultuurschatten.nl gelanceerd, die de aandacht wil vestigen op de schoonheid van een groot aantal protestantse kerken in ons land. Een van de initiatiefnemers van het project is dr. Justin Kroesen, universitair docent Kunstgeschiedenis van het Christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen en coördinator van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed. Op de nieuwe website zijn beelden te zien van de fraaie interieurs van de kerken in Middelstum, Midwolde, de Der AA-kerk in Groningen en de Jacobikerk in Utrecht.

Lees meer  

Minister stelt geld voor 40 grote monumenten eerder beschikbaar

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Busschemaker, eind juni bekend gemaakt dat zo’n veertig grote monumenten waaronder veel kerken eerder dan gepland subsidie krijgen van het Rijk. Lees meer  

De VKB in beweging

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland – de organisatie waarbij de ruim 1500 Colleges van Kerkrentmeesters zijn aangesloten – maakt al enkele jaren een snel proces van verandering door. De ontwikkelingen waar de gemeenten op het gebied van beheer en financiën mee te maken hebben vragen om vernieuwing en een meer proactieve handelwijze dan in het verleden. Niet alleen omdat er sprake is van krimp, evenzeer omdat de Kerk zich aan het vernieuwen is in veel pluriformer vormen van gemeentezijn. Dat vraagt om creatieve antwoorden op gebieden als gebouwenbeheer, inzet van medewerkers en vrijwilligers en geldwerving en financieel beheer. Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl