Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Rook Belder 50 jaar in dienst van de VVK/VKB

Een zeer bijzondere onderscheiding bij een zeer bijzonder jubileum. De voorzitter van de VKB, mr. Peter A. de Lange, reikte op 22 januari 2015 de gouden VKB-onderscheiding met briljant uit aan de heer R.M. Belder. Rook Belder was op 18 januari precies vijftig jaar in dienst van de VKB en haar rechtsvoorganger, de Vereniging van Kerkvoogdijen. De voorzitter sprak hem met grote waardering toe en reikte hem namens het hoofdbestuur de hoogste onderscheiding van de Vereniging uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de bureaumedewerkers, waarbij ook een aantal andere leden van het hoofdbestuur aanwezig waren.

Lees meer  

Mr. Peter A. de Lange: Kanttekeningen bij 10 Jaar VKB

“De VKB legt verbinding naar andere instellingen en organisaties, ook niet-kerkelijk van aard. Wij zoeken een weg die niet alleen van buiten naar binnen de kerken leidt, maar vooral ook een kerk die haar deuren dag en nacht open heeft en ook - of juist - over de kerkdrempels heen van binnen naar buiten trekt, zich ook maatschappelijk verbindt en present is om de mensen tot medemens te zijn en de goede boodschap van het Evangelie op tal van manieren te verkondigen. Het spreken van de Kerk gaat over het opnieuw vertolken en uitvoeren van haar Bijbelse kerntaken in deze tijd.”

Lees meer  

VKB-Congres op 18 april 2015 over Geld

Het Jaarcongres van de VKB wordt dit jaar op zaterdag 18 april gehouden in De ReeHorst in Ede. Het thema dat daar besproken wordt is Geld. Het jaarthema van de VKB is voor 2015: ‘Kerk naar Vermogen’.

Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl