Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Stichting Kerken voor Kerken wil kerken behouden

De stichting Kerken voor Kerken (KvK), die verbonden is met Samen Kerk in Nederland (SKIN), is medio 2013 opgericht en heeft als doel een bijdrage te leveren dat deze kerken behouden blijven voor een religieuze of culturele functie, zo meldt het Info Bulletin Kerken voor Kerken van zomer 2014. De doelstelling zal in fasen gerealiseerd worden. De eerste fase is om gevestigde Nederlandse kerken en migrantenkerken met elkaar in verbinding te brengen om een aantal af te stoten kerken in handen van migrantenkerken te brengen.

Lees meer  

Inkomsten uit Kerkbalans 2014 iets minder omlaag dan vorig jaar.

De opbrengst van de actie Kerkbalans is dit jaar opnieuw iets terug gelopen, maar de daling was iets minder dan vorig jaar. De totale opbrengst van Kerkbalans 2014 van de gemeenten die zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland bedraagt € 179,7 miljoen, circa 2,3% lager dan in 2013. Al enkele jaren daalt de opbrengst van Kerkbalans. In 2013 beliep die circa 2,7%. Het aantal gemeenten dat een daling van inkomsten uit Kerkbalans signaleert is wat minder dan vorig jaar en bedraagt nu 66%. In 8% van de gemeenten bleven deze inkomsten gelijk en 27% zag een stijging van Kerkbalans inkomsten. Lees meer  

Richtlijnen voor de begroting 2015

Voor het voeren van een goed en gericht beleid in de gemeenten en om gemeenteleden te stimuleren hun aandeel te nemen in de bestrijding van de kosten is het noodzakelijk om elk jaar de begroting voor het komende jaar samen te stellen. In de komende weken gaan veel kerkrentmeesters beginnen aan het opstellen van de begroting voor 2014. Het septembernummer van het maandblad “Kerkbeheer” brengt een uitvoerig artikel met adviezen over de richtlijnen voor de begroting 2015 van de plaatselijke gemeenten. Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl