Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Hoofdbestuur VKB zet stappen

Op 21 mei vergaderde het hoofdbestuur van de VKB in De Aker in Nijkerk. De vergadering werd feestelijk opgeluisterd met gebak, omdat het bestuur vier recent koninklijk gedecoreerden in telt. Het hoofdbestuur zette op een aantal punten stappen. Vanuit de evaluatie van de synodezittingen van april jl. kreeg het dagelijks bestuur mandaat om verder met de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en andere flankerende organisaties te exploreren hoe te komen tot een mogelijk gezamenlijke koepelorganisatie rond kerkbeheer. Daarnaast nam het hoofdbestuur een uitgewerkt voorstel aan om in 2017 het blad ‘Kerkbeheer’ te vernieuwen, in samenhang met een integraal communicatiebeleid vanuit het bureau van de VKB. Er werd besloten de criteria voor het toekennen van VKB-insignes aan te passen. Lees meer  

Recent verschenen: diverse publicaties over herbestemming

Tijdens het congres kerk-in-uitvoering op zaterdag 16 april werd de workshop ‘Het kerkgebouw en de toekomst’ bijgewoond door tientallen kerkrentmeesters. Na een korte inleiding volgde een interactieve dialoog waarbij kerkrentmeesters reageerden op diverse stellingen. Een aantal aanwezigen bleek na te denken over mogelijkheden voor herbestemming van hun gebouw(en). De moeilijkheid hierbij is dat elk gebouw en elke kerkelijke gemeente haar eigen bijzonderheden hebben. Een eenduidige aanpak bij herbestemmen is er zeker niet. Om kerkrentmeesters en andere vrijwilligers betrokken bij herbestemming van dienst te zijn, wees de inleider van de workshop, dhr. Peter de Wit, op enkele nuttige publicaties die onlangs verschenen. Lees meer  

Lintjesregen 2016 voor bestuurders VKB

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden Koninklijke onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Dit jaar ontvingen ook een viertal bestuurders van het hoofdbestuur van de VKB een Koninklijke onderscheiding. Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl