Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Congres VKB succesvol verlopen

Congres VKB succesvol verlopen

Het congres van de VKB op zaterdag 22 april te Nijkerk is achter de rug. Het congres stond in het teken van jaarthema ‘kerkrentmeester 2017: naar proactief kerkbeheer’. Het woord proactief dook gedurende het congres vele malen op. Er is veel kennis en informatie uitgewisseld. De fraaie locatie, het kerkgebouw De Fontein van de Hervormde gemeente te Nijkerk, heeft bijgedragen aan de vele ontmoetingen die plaatsvonden. De muzikale invulling bracht veel enthousiasme teweeg. Lees meer  
Synode besloot over mobiliteit predikanten

Synode besloot over mobiliteit predikanten

De synode heeft vrijdag 21 april jongsleden het besluitvoorstel met de vijftien onderdelen in verband met de mobiliteit van predikanten nagenoeg ongeschonden overgenomen. Uiteindelijk stemden slechts 13 synodeleden (van de 75) tegen het voorstel, dat door een Werkgroep Mobiliteit was voorbereid (waarin ook de VKB participeerde) en dat door het moderamen van de synode was overgenomen.

Lees meer  
Ordinantie 11 Synodevoorstellen

Ordinantie 11 Synodevoorstellen

De Generale Synode van de Protestantse Kerk komt 20 en 21 april bij elkaar in Lunteren. Vanuit de VKB zijn er vier kanttekeningen te maken bij de voorstellen rond Ordinantie 11. Lees meer  

Agenda

Commissie BCM

9 mei 2017 - Utrecht
  Op 9 mei vergadert de commissie BCM. Leden van de commissie ontvangen hun stukken op de gebruikelijke ...

Commissie orgelzaken (COZ)

9 mei 2017 - Bergkerk, Amersfoort
Op 9 mei vergadert de commissie orgelzaken. De leden van de commissie ontvangen hun stukken op de ...

Vergadering hoofdbestuur VKB

20 mei 2017 - Putten
Op 20 mei 2017 komt het hoofdbestuur van de VKB bijeen. Stukken voor de vergadering ontvangt u op de ...

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 3300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl