Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

U heeft nog een maand de tijd om uw project op te geven voor de VKB-Marsh/Mercer Award

Tot 5 maart kunt u uw project opgeven voor de VKB-Marsh/Mercer Award. Het thema van de award is dit jaar ‘geld’. De prijs is bedoeld om goede uitwisseling van waardevolle ideeën tussen colleges van kerkrentmeesters te stimuleren. Lees meer  

Pilot veiligheidszorg succesvol

De pilot waarbij kerken gratis kunnen worden gecontroleerd op veiligheid s succesvol verlopen. Vijf deelnemende kerken zijn of worden bezocht door Deficare waarbij een rapport wordt opgeleverd met daarin een scan van de veiligheidssituatie. In februari gaat de VKB in overleg met Deficare om de pilot inhoudelijk te evalueren.

Lees meer  

Nieuw model-reglement voor beheer begraafplaatsen beschikbaar

De Commissie Beheer Kerkelijke Begraafplaatsen van de VKB heeft kortgeleden een nieuw model reglement voor het beheer van een kerkelijke begraafplaats vastgesteld. In het modelreglement dat in 2010 voor het laatst was herzien, zijn weliswaar de wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010 opgenomen, maar sindsdien zijn er andere wetswijzigingen ingevoerd, waardoor aanpassing noodzakelijk was. Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl