Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Nieuw model-reglement voor beheer begraafplaatsen beschikbaar

De Commissie Beheer Kerkelijke Begraafplaatsen van de VKB heeft kortgeleden een nieuw model reglement voor het beheer van een kerkelijke begraafplaats vastgesteld. In het modelreglement dat in 2010 voor het laatst was herzien, zijn weliswaar de wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010 opgenomen, maar sindsdien zijn er andere wetswijzigingen ingevoerd, waardoor aanpassing noodzakelijk was. Lees meer  

Richtlijnen voor de begroting 2016

Voor het voeren van een goed en gericht beleid in de gemeenten en om gemeenteleden te stimuleren hun aandeel te nemen in de bestrijding van de kosten is het noodzakelijk om elk jaar de begroting voor het komende jaar samen te stellen. In de komende weken gaan veel kerkrentmeesters beginnen aan het opstellen van de begroting voor 2016. Het septembernummer van het maandblad “Kerkbeheer” brengt ook dit jaar een uitvoerig artikel met adviezen over de richtlijnen voor de begroting 2016 van de plaatselijke gemeenten. Lees meer  

Gemeenten kunnen ondersteuning krijgen bij geldwerving

Voor gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland organiseert de Dienstenorganisatie van de landelijke kerk opnieuw een uitgebreid programma voor de ondersteuning van de plaatselijke geldwerving. Met het programma Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving krijgt uw gemeente persoonlijke hulp bij het verbeteren van de geldwerving. Een professional van de Dienstenorganisatie bekijkt samen met u wat er verbeterd kan worden. Vervolgens ontwikkelt u samen een plan van aanpak, toegesneden op uw situatie en waarmee u concreet aan de slag kunt. Uiteraard wordt ook uitgebreid aandacht aan de Actie Kerkbalans besteed; voor veel gemeenten de belangrijkste bron van inkomsten. Maar ook andere vormen van geldwerving komen aan bod.

Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl