Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

De VKB in beweging

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland – de organisatie waarbij de ruim 1500 Colleges van Kerkrentmeesters zijn aangesloten – maakt al enkele jaren een snel proces van verandering door. De ontwikkelingen waar de gemeenten op het gebied van beheer en financiën mee te maken hebben vragen om vernieuwing en een meer proactieve handelwijze dan in het verleden. Niet alleen omdat er sprake is van krimp, evenzeer omdat de Kerk zich aan het vernieuwen is in veel pluriformer vormen van gemeentezijn. Dat vraagt om creatieve antwoorden op gebieden als gebouwenbeheer, inzet van medewerkers en vrijwilligers en geldwerving en financieel beheer. Lees meer  

Eerste resultaten Kerkbalans duiden op kleinere teruggang

De eerste gegevens over de landelijke opbrengst van de actie Kerkbalans 2015 geven een iets kleinere teruggang dan in de vorige twee jaren te zien. “Wanneer de ontwikkeling van de steekproefgemeenten representatief is voor alle gemeenten dan mogen we uitgaan van een daling met circa 2 %, terwijl die daling in 2013 en 2014 zo’n 2,5 % bedroeg”, zei ds. Leonie Bos, voorzitter van de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving, op 18 april tijdens het VKB Congres waar zij de eerste resultaten van Kerkbalans 2015 bekend maakte. Lees meer  

Oud-Avereest/Balkbrug wint VKB-Marsh/Marcer Award 2015

De Protestantse Gemeente te Oud-Avereest-Balkbrug heeft de VKB - Marsh/Mercer Award 2015 gewonnen. De gemeente won de prijs (een bedrag van € 5000) voor de manier waarop zij is omgegaan met het vrijwilligerswerk bij het beheer van haar twee kerkgebouwen na de fusie van Hervormden en Gereformeerden in 2009. De prijs werd uitgereikt op het VKB-Congres op 18 april. Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl