Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Kerkelijk werkers sluiten zich aan bij CNV Kerk en Ideëel

Vereniging Kerkelijk Werkers is gefuseerd met CNV Kerk en Ideëel per 1 januari 2016. De krachtenbundeling van beide fusiepartners komt ten goede aan de dienstverlening aan de leden: kerkelijk medewerkers, kerkelijk werkers en andere werknemers in de ideële sector. CNV Kerk en Ideëel richt zich specifiek op belangenbehartiging en dienstverlening. Een werkdag voor leden over juridische zaken is een voorbeeld van de dienstverlening: ook voor kerkrentmeesters is zo’n werkdag interessant. Kerkrentmeesters worden in onderstaande bericht geïnformeerd over de ontwikkelingen van hun plaatselijke medewerkers. Lees meer  

Volop inspiratie voor een duurzame schepping; zaterdag 8 oktober GroeneKerkendag

Spraakmakende sprekers en workshops op de Groenekerkendag 2016. Deze dag wordt georganiseerd voor iedereen die door het geloof is gemotiveerd om te zorgen voor de schepping en onze naaste. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 100 “groene” kerken. Drie daarvan delen op deze dag hun ervaringen en geven tips. Lees meer  

Rijksmonumenten ontvangen 54,5 miljoen euro instandhoudingssubsidie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker ( Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 54,5 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten, aldus het bericht op de website cultureelerfgoed.nl. Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 3300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl