Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Nieuw model-reglement voor beheer begraafplaatsen beschikbaar

De Commissie Beheer Kerkelijke Begraafplaatsen van de VKB heeft kortgeleden een nieuw model reglement voor het beheer van een kerkelijke begraafplaats vastgesteld. In het modelreglement dat in 2010 voor het laatst was herzien, zijn weliswaar de wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010 opgenomen, maar sindsdien zijn er andere wetswijzigingen ingevoerd, waardoor aanpassing noodzakelijk was. Lees meer  

Nieuwe versie Vademecum Begraafplaatsen in januari verwacht

De Commissie Beheer Kerkelijke Begraafplaatsen van de VKB is bezig aan een herziening van het Vademecum Kerkelijke Begraafplaatsen, dat in januari 2010 voor het eerst verscheen. Dat is meegedeeld tijdens de jongste vergadering van het hoofdbestuur van de VKB. Lees meer  

Cijfers van RPG: minder tekorten bij plaatselijke gemeenten

Het aantal gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland dat een daling van inkomsten signaleert was in 2014 iets minder dan in het voorgaande jaar en bedraagt nu 63%. De inkomsten van 10 procent van de gemeenten blijven nagenoeg gelijk. 27 procent van de gemeenten in de PKN noteert wel een stijging van inkomsten. Deze gemeenten weten in de meeste gevallen ook waardoor die stijging wordt bereikt. Dat is meestal het gevolg van nieuw beleid bij de Actie Kerkbalans, door het benoemen van concrete doelen, door beter te communiceren en door te attenderen op de mogelijkheid van periodieke schenkingen

Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl