Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

College van kerkrentmeesters ontvangt OZB-aanslag

In het voorjaar van 2016 ontving het bureau van de VKB in Dordrecht een bericht van een oplettende kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters van een Utrechtse gemeente ontving een OZB-aanslag voor het kerkgebouw. Onterecht, concludeerde de kerkrentmeester en maakte met succes bezwaar. Lees meer  

Kerk op slot en camera's?

Als je er maar vaak genoeg mee geconfronteerd wordt, ga je waarschijnlijk om. Wie wel eens een Joodse instelling bezoekt, ontdekt dat er vaak hoge beveiligingsmaatregelen gelden. Het is triest, maar niet voor niets. Nu worden ook moskeeën soms belaagd. En in Frankrijk is een priester tijdens een doordeweekse mis om het leven gebracht. In Amerika schoot een ‘gast’ zomaar een bijbelkring dood. Lees meer  

Nieuwe Erfgoedwet

Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet, die daarmee de Monumentenwet uit 1988 vervangt, in werking getreden. De Erfgoedwet vervangt hiermee andere wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed, zoals de Wet tot behoud van cultuurbezit en de Regeling materieel beheer museale voorwerpen. In de Erfgoedwet is geregeld op welke wijze de overheid met erfgoed omgaat. Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 3300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl