Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Woensdagmiddag 29 juni en vrijdag 1 juli is het centraal bureau van de VKB gesloten

Woensdagmiddag 29 juni en vrijdag 1 juli is het centraal bureau van de VKB gesloten. Mocht u vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar info@kerkrentmeester.nl. Lees meer  

100 uitzonderlijke Nederlandse kerkinterieurs

Op maandag 20 juni is het eerste exemplaar van het boek Kerkinterieurs in Nederland aangeboden aan Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan vertegenwoordigers van de Nederlandse kerken. Het boek behandelt een actueel onderwerp, nu veel kerken in Nederland leeg komen te staan. Kiezen we voor herbestemmen of misschien wel slopen? En wat zijn hiervan de gevolgen voor het veelal waardevolle interieur? Dit boek is een pleidooi om zuinig te zijn op dit culturele erfgoed.

Lees meer  

ANBI moet voor 1 juli haar financiële stukken 2015 publiceren

Een ANBI moet elk jaar haar financiële verantwoording openbaar maken. Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Dit houdt dus in dat voor 1 juli 2016 de gegevens over het boekjaar 2015 gepubliceerd moeten worden.

De financiële verantwoording bestaat o.a. uit  de balans (voor stichtingen) en de staat van de baten en lasten. Daarnaast moet er een toelichting op deze informatie worden opgenomen.

Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 3300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl