Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Verslag actualiteiten uit het hoofdbestuur

Op 21 februari jl. kwam het hoofdbestuur in 2015 in vergadering bijeen in gebouw de Aker te Putten. De voorzitter van het hoofdbestuur, mr. Peter A. de Lange, stond in zijn opening even stil bij het feit dat Rook Belder op 18 januari jl. 50 jaar aan de VKB verbonden was. Rook kreeg uit handen van de voorzitter van de VKB de gouden VKB-speld met diamantje uitgereikt. Verder noemde de voorzitter het overlijden van Maarten Barendrecht op 19 december 2014 waarna het hoofdbestuur Maarten herdacht door enkele ogenblikken stilte in acht te nemen.

Het volledige verslag is voor leden in te zien op de servicepagina van de webshop.

Lees meer  

Hoofdinleider VKB-congres 2015 is Dr. C.P. (Cees) Veerman

Dr. C.P. Veerman is de hoofinleider van het VKB-congres. Hij gaat op zaterdag 18 april, het onderwerp “Kerk naar vermogen” inleiden.
Cornelis Pieter (Cees) Veerman (Nieuw-Beijerland, 8 maart 1949) is landbouwer, econoom en politicus. Hij was van 2002 tot 2007 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (tot 2003 Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geheten). Binnen de Protestantse Kerk in Nederland was hij als voorzitter betrokken bij het denkproces “Werk in de wijngaard”. Tegenwoordig is hij onder andere voorzitter van Natuurmonumenten en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Vu-VUmc.

Lees meer  

Bent u al ANBI-proof voor 2016?

Vanaf 1 januari 2016 moeten kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen, zoals gemeenten en diaconieën, aan nieuwe ANBI-eisen voldoen. Uitgangspunt is de transparantie van gegevens. Die moeten online vindbaar zijn, op een (eigen) webpagina.

Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl