Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Jos Aarnoudse nieuwe directeur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer

De VKB, de belangenvereniging voor gemeenten inzake de vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de Protestantse Kerk, maakt al enkele jaren een snel proces van verandering door. De ontwikkelingen waar met name de plaatselijke gemeenten op het gebied van beheer en financiën mee te maken hebben vragen om gerichte vernieuwing en een meer proactieve handelwijze dan in het verleden. Aan deze vernieuwingsslag gaat Jos Aarnoudse, predikant in de Protestantse Kerk, als directeur mede sturing geven, en de leiding van het bureau in Dordrecht op zich nemen.

Lees meer  

"Kunst & Ambacht" thema van Open Monumentendag

Met het thema “Kunst & Ambacht” zal op Open Monumentendag, 12 en 13 september a.s., zowel de kunst als het ambacht in en rond het monument centraal staan. Het monument is dé plaats waar kunst en ambacht samenkomen. Daarom wordt er volop aandacht geschonken aan de architectuur van het monument zelf, dit keer op een speciale manier uitgelicht. Maar ook de toegepaste kunsten die daarin te zien zijn, en de inspiratiebron die monumenten zijn voor andere kunstvormen, zoals podiumkunsten, beeldende kunsten, letteren of muziek. Lees meer  

Nieuwe wijzigingen in voorbereiding Actie Kerkbalans

Volgend jaar zal de Actie Kerkbalans worden georganiseerd in de twee weken van 17 t/m 31 januari. In de actie en de beschikbare materialen zullen ook nu weer enkele belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd. Zo wordt de samenwerking tussen de VKB en het team LRP geïntensiveerd. Dat betekent voor de actie 2016 o.a. dat de mailing die begin september naar alle colleges wordt verzonden en die de afgelopen jaren nog twee enveloppen bevatte (één van LRP en één van de VKB) nu één gezamenlijke Kerkbalans mailing wordt, met één bestelformulier met alle door het team LRP en de VKB aangeboden materialen. Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl