Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)

Nieuws

Nieuwe Erfgoedwet

Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet, die daarmee de Monumentenwet uit 1988 vervangt, in werking getreden. De Erfgoedwet vervangt hiermee andere wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed, zoals de Wet tot behoud van cultuurbezit en de Regeling materieel beheer museale voorwerpen. In de Erfgoedwet is geregeld op welke wijze de overheid met erfgoed omgaat. Lees meer  

Leegstaande kerk: uitdaging voor creatieve geesten

Politieke partijen D66 en ChristenUnie gaan zich sterk maken voor de toekomst van leegkomende kerkgebouwen. Zij maken zich zorgen over de toenemende leegstand. De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB) denkt dat haar leden, die met leegstand of herbestemming te maken krijgen, creatiever zijn dan de overheid en politici wellicht op dit moment denken. Lees meer  

Inspiratiefestival Terschelling

Inspiratie opdoen voor de dagelijkse kerkelijke praktijk, samen met geloofsgenoten? Dit kan, in het laatste weekend van oktober wordt namelijk het Inspiratiefestival Terschelling georganiseerd. De Protestantse Theologische Universiteit, De Protestantse Kerk Nederland en de kerken op Terschelling hebben een prachtig programma samengesteld. De VKB zal ook aanwezig zijn en de workshop ‘Geld in de kerk’ verzorgen.

Lees meer  

VKB contactgegevens

Bezoekadres

Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht
(in GPS-navigatiesystemen invoeren als "Singel 271")

Postadres

Postbus 176, 3300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66, Fax: 078-631 59 49
e-mail: info@kerkrentmeester.nl